MTÜ Nuti Lemmikloomade Toetus on piirkonna/kohalikku elu edendav ja toetav ühendus, mis oli asutatud kogenud oma ala spetsialistidega ja aktivistidega, et parandada lemmikloomade pidamise olukorda Narva linnas ning seejärel piirkonnas.

Tehtud olukorra analüüs selgitas välja koostöö puudumist loomade omanike, asutuste ja Linnavalitsuse vahel ja ka puudus linnas lemmikloomade pidamiseks vajalik infrastruktuur.

Platvormi arendamine annab taotlejale võimalust koguda ühes kohas (platvormil), kõiki lemmikloomade pidamisega seotud osapooli ning seadistada nende vahelist koostööd.